flag_pl

Produkty i systemy

SILIKONPERL / RENOVADEX TSB

Tynk kwarcowo-silikonowy z efektem malowanej, śnieżnobiałej powłoki

Zalety produktu: - paroprzepuszczalny - o wysokiej hydrofobowości - efekt perlenia wody - wysoce odporny na warunki atmosferyczne - o bardzo dobrej odporności na zabrudzenia - zabezpieczony formułą BIO STOP Forte - łatwy w aplikacji - daje efekt malowanej struktury - śnieżnobiała powłoka

Tynk silikonowy SILIKONPERL przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich budynków istniejących oraz nowo realizowanych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zalecany na: - warstwę zbrojną w systemach ociepleń - stare i nowe mineralne podłoża budowlane - tynki cementowe i cementowo-wapienne - beton, bloczki z betonu komórkowego - podłoży pokrytych dobrze związaną powłoką farb dyspersyjnych i silikatowych

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

W przypadku ścian nieocieplonych podłoże powinno być odpowiednio nośne, suche i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych itp. W przypadku nakładania masy tynkarskiej na nowo wykonanych podłożach mineralnych należy zachować okres sezonowania: - dla nowych tynków cementowych min. 1 tydzień na każdy cm grubości, - dla ścian betonowych co najmniej 4 tygodnie. Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. Warstwy podłoża o słabej nośności jak głuche tynki, odspojone powłoki malarskie itp. należy usunąć. Nierówności i ubytki należy uzupełnić odpowiednią zaprawą. Przed przystąpieniem do nakładania tynku w każdym przypadku powierzchnię zagruntować podkładem tynkarskim SKAŁA POS. Kolor podkładu tynkarskiego należy dobrać do koloru wykonywanej wyprawy.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Tynk silikonowy SILIKONPERL dostarczany jest w postaci gotowego do użycia produktu. Nie wolno mieszać go z inn ymi materiałami. P o otwarciu opakowania należy spr awdzić zgodność koloru masy tynkarskiej z zamówieniem. Przed użyciem zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym w celu wyrównania konsystencji, barwy i rozkładu kruszywa strukturalnego w masie.

WYKONANIE

Tynk silikonowy SILIKONPERL należy nakładać na zagruntowane podłoże cienką warstwą przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej na grubość ziarna. Następnie pacą plastikową wyprowadzić fakturę, zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi (faktura pełna „baranek”). Należy przestrzegać zasady zacierania ruchami pacy w jednym kierunku przez wszystkich zacierających na ścianie. Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w jednym cyklu technologicznym, materiałem z jednej partii produkcyjnej, metodą „mokre na mokre” nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed nałożeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsca łączenia mogą być widoczne. Przy dużych powierzchniach, wtedy gdy niemożliwe jest prowadzenie prac w sposób ciągły, elewację należy podzielić na mniejsze fragmenty z wykorzystaniem naturalnych podziałów (za rynnami, krawędzie zewnętrzne, wewnętrzne itp.). Odcięcia wykonywać przy użyciu taśmy samoprzylepnej. Taśmę przykleić wzdłuż wyznaczonej na podłożu linii, nałożyć tynk i nadać mu fakturę. Następnie taśmę oderwać wraz z resztkami świeżego tynku. Czas pracy pomiędzy nałożeniem tynku, a jego zatarciem zależy od chłonności podłoża i temperatury otoczenia. W okresie upałów optymalne warunki do nakładania tynku panują wczesnym rankiem i późnym popołudniem. W czasie tynkowania należy utrzymywać jednakową konsystencję masy poprzez jej mieszanie kielnią przed nałożeniem na pacę. Tynk nakładać w temperaturze otoczenia i podłoża od +5ºC do +25ºC.

WYSYCHANIE

Czas wysychania tynku zależy od stopnia przygotowania podłoża, temperatury i wilgotności i wynosi min. 24 godziny. Podczas nakładania i wysychania materiału temperatura nie może być niższa od +5ºC oraz wyższa niż +25ºC. W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności czas wysychania tynku wydłuży się.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5ºC do +25ºC. W celu uzyskania jednorodnej struktury tynku na całej powierzchni nadmiar tzw. mleczka należy ściągać pacą i zrzucać do odrębnego pojemnika, zrzucanie nadmiaru mleczka do używanego w trakcie nakładania pojemnika z tynkiem spowoduje rozrzedzenie tynku i może zmienić jego strukturę ziarnową. Tynkowaną powierzchnię należy chronić w trakcie pracy i wysychania przed bezpośrednim, mocnym nasłonecznieniem i deszczem. Zaleca się stosowanie siatek ochronnych i plandek budowlanych. Bezzwłocznie po wykonaniu prac tynkarskich i założeniu orynnowania należy zdemontować rusztowania, albo pomosty w celu wyeliminowania możliwości zabrudzenia tynku np. podczas deszczu. Przed przystąpieniem do nakładania wyprawy tynkarskiej, wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do tynkowania odpowiednio osłonić i zabezpieczyć. Na jedną powierzchnię zaleca się nakładać tynk z tej samej partii produkcyjnej w celu uniknięcia różnic w odcieniu koloru. Nie stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie wody, zalegającego śniegu oraz podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym. Ze względu na zwiększoną absorpcję promieniowania cieplnego na elewacjach nie zaleca się stosować ciemnych kolorów tzn. takich dla których współczynnik odbicia światła Y jest mniejszy niż 20%. Udział tynków w takich kolorach nie powinien przekraczać 10% powierzchni elewacji.

ZUŻYCIE

Dla tynku SILIKONPERL (baranek):

1,0 mm: ok. 1,8 kg/m2
1,5 mm: ok. 2,3 kg/m2

budmajster